Film (podstawa) – 1800 zł
Dodatkowa minuta materiału – 300 zł
Całkowity budżet – 2100 zł